Blog


Mesane Kanseri Nedir?

Mesane kanseri nedir?
Mesane kanseri, mesane iç tabakasındaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşur. Erkeklerdeki tüm kanserlerin %6.2’sini oluşturmaktadır. Mesane kanseri, prostat kanserinden sonra en sık görülen ürolojik kanserdir. Erkeklerde üç kat daha sık görülür. Kadınlarda daha az görülmesine karşın ilk tanı sırasında erkeklere kıyasla daha ileri evrede kanser saptanmakta ve beklenen yaşam süresi ise aynı evredeki erkeklere göre daha düşük olmaktadır. Her yaş grubunda görülmekle birlikte genellikle ileri yaş hastalığıdır. Sigara içme yaşının giderek düşmesi ve evde içilen sigaradan çocuklarında etkilenmesi nedeni ile genç yaş grubunda da görülebilmektedir.

Mesane kanserinin belirtileri nelerdir?
Genellikle ağrısız, bazen ağrılı idrardan kan gelmesi
Sık idrara çıkma ihtiyacı
İdrar yaparken yanma
İdrar yapmada zorluk
Bu belirtilerden hiçbiri mesane kanserinin kesin belirtisi değildir. Bazı diğer hastalıklarda da bunlara benzer belirtiler olabilir. Teşhis geç konur ise komşuluk ve kan yoluyla diğer organlara da yayılabilir, o organla ilgili belirtiler olabilir.

Mesane kanserinin nedenleri nelerdir?
Sigara
Mesaneede yabancı cisim bulunması ( uzun süreli sonda veya taş bulunması gibi )
Uzun süreli mesane iltihabı
Bazı ağrı kesiciler ve suni tatlandırıcılar
Ailede mesane kanseri bulunması ( genetik faktör )
Boya endüstrisi, baskı, demir ve alüminyum dökümhanesi, gaz ve katran fabrikaları, petrol ürünleri, kuru temizleyiciler, deri işçileri mesane kanseri gelişimi açısından risk grubundadırlar.

Bunlar içinde en önemli risk faktörü sigaradır. Risk, her ne kadar süredir içildiği, içilen sigara sayısı ve içeri çekilen duman miktarı ile orantılıdır. Sigara içenlerde, hiç sigara içmeyenlere karşılaştırıldığında mesane kanseri görülme ihtimali dört kat daha fazladır. Sigara içimi bırakıldıktan ancak yirmi yıl sonra risk içmeyenler seviyesine inmektedir.

Mesane kanserinin teşhisi nasıl konulur?
Muayeneyi takiben idrar tahlili, ultrason ve halk arasında yağlı-ilaçlı böbrek filmi denilen İVP istenebilir. İdrar sitolojisi denilen idrar içinde kötü huylu tümör hücresi aranması yapılabilir. Gerekli görülen diğer ileri inceleme yöntemlerine başvurulabilir. Teşhiste en önemli işlem sistoskopi denilen idrar yolları ve idrar kesesinin ışıklı özel bir aletle gözlenmesidir.

 

Mesane kanserinin tedavisi nasıl yapılmaktadır?
Mesane kanseri ön tanısı konulan hastaya hastalığı ve yapılacak ameliyat hakkında bilgi verilir. Sonra yine özel aletlerle idrar yolundan girilerek şüpheli oluşum ameliyat ile çıkartılır. Çıkarılan parçaların patolojik incelemesi ile kesin tanı konulur ve tümörün yayılma derecesi tespit edilir. Burada erken tanı her kanser yüründe olduğu gibi çok önemlidir.

Erken teşhis edilen bir mesane kanserinde bazen hiçbir ilave işlem yapmadan sadece takip yeterli olurken, geç tanı konulması ameliyat şansının bile kaybedilmesine sebep olabilir. Eğer idrarınızda ( tahlilde bile çıkmış olsa ) kan gelmesi varsa ve sigara içiyorsanız lütfen üroloji uzmanına başvurunuz.

Continuar leyendo →Ortodontik Tel Tedavisi

İnsanların dış görünüşleri açısından en önemli noktalardan birisi de hiç kuşkusuz ki dişlerdir. Sağlıklı dişler, insanların hayatları boyuncasağlık açısından da sorun yaşamayacakları hususlar arasında yer almaktadır. Diş sağlığı dediğimiz zaman, insanların aklına ilk olarak korku ve acı gelmektedir. Ancak bildiğimiz gibi diş tedavisi olmadığınız üsrece çok daha büyük diş problemleri ile karşılaşabilir ve çok daha büyük diş problemleri ile karşılaşabilirsiniz.

Tabi ki dişlerdeki çürükler ya da görsel olarak insanları memnun etmeyen durumlar da acısız bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Özellikle son dönemlerde doktorların yoğun olarak tercih ettikleri bir tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bu tedavinin adı da Ortodontik tel tedavisi olarak bilinmektedir. Tel tedavisi, bilindiği üzere en acısız tedavi yöntemlerinden birisi olarak bilinmektedir. Kısa zaman içerisinde diş sağlığı konusunda teknolojik açıdan da katılan en etkili yöntemlerden birisidir. Tel tedavisi, genel olarak dişlerde ki eğilmeleri ya da çene problemlerini gidermek amaçlı kullanılmaktadır. Dişlerinizder yaşadığınız problemler için tel tedavisi ile kısa zaman içerisinde çözüme kavuşabilirisiniz. Bununla birlikte diş için önemli kanal tedavisi ya da dolgu yöntemi ile kısa zaman içerisinde diş problemlerinden kurtulabilmeniz mümkün olacaktır.

Ağız sağlığı, vücudun birçok noktasına kıyasla çok daha önemlidir. Dişleriniz ile yaşayacağınız sonuçlar, kalıcı problemler doğurabilir ve kısa zaman içerisinde ağız sağlığınız üzerine çok derin yaralar bırakabilir. Ortodontik tel tedavisi sayesinde dişlerinizde ki eğilme problemleri ortadan kalkar ve bununla birlikte mikrop konusunda olumlu sonuçlar elde edilir. Çene yapınız ile ilgili sorunlarınız da bu yöntem ile kısa zaman içerisinde çözümlenebilmektedir.

Continuar leyendo →Boy uzatma ve boy uzatma ameliyatı

Boy uzatma ve boy uzatma ameliyatı:
Boy uzatma ve iki bacak arasındaki uzunluk farkının düzeltilmesi ortopedik cerrahi ile mümkündür. Bacaklar arasındaki uzunluk farkı doğuştan olabildiği gibi daha sonra geçirilen kazalar ve hastalıklar sonrasında da oluşabilir.

Boy uzatma ameliyatı, kozmetik nedenlerle de yapılmaktadır. Özellikle son 50 yılda boy uzunluğu, toplumsal prestij olarak algılanmakta ve moda’da, insanların bu yöndeki isteklerini karşılar şekilde ilerlemekte, (topuklu ayakkabı vb.) Dikkat ederseniz topluma moda ikonu olarak lanse edilen kişiler hep uzun boylu kişilerdir.

Bacaklar arasındaki uzunluk farkı yürüme aksının ve vücut dengesinin bozulmasına neden olur, bu da vücudun diğer bölümlerinde yaşa göre daha hızlı bir yıpranmaya yol açar.

Bugün; boy kısalığı konusundaki toplumsal baskılar ve doğuştan ya da sonradan oluşan bozukluklar ortopedik cerrahi ile düzeltilebilmektedir. Ancak bu tarz bir ameliyattan önce hastanın hekim tarafından çok iyi değerlendirilmesi, hastanın bilgilendirilmesi, hekimin ve hastanın beklentilerinin karşılıklı olarak çok iyi anlaşılması gerekir. Çünkü boy uzatma işlemi uzatılacak miktara göre belli bir zaman alır. Yani günde ortalama 1 mm. lik uzatma miktarı hastanın yaş, cinsiyet, kemik yapısı gibi faktörlerle de değişmektedir.

ilizarov-yontemiAmeliyatta uzatılmak istenen kemik uygun bir yerinden kırılarak uzatmayı yapacak sistem yani tel ve çiviler takılmakta ve halka sistemi konulur (İlizarov Yöntemi). Hastalar hastanede ortalama 1-2 gün kalır. Uzatma işlemi hastanın kendisi tarafından yapılır. Haftalık film kontrolleri ile uzama düzenli olarak kontrol edilir. Hedeflenen uzatma miktarına ulaşıldığında sistem çıkarılır ve hasta günlük hayatına döner. Süreç basit olmakla beraber, her cerrahi girişimde olduğu gibi bu yöntemde de çıkabilecek çeşitli komplikasyonlar vardır. Bunlar enfeksiyon, kaynamama, uzatmaya bağlı sinir ve damar problemleri gibi ciddi komplikasyonlardır.

 

Özellikle kozmetik amaçla uzatma yapılan hastalarda göz önüne alınması gereken bir diğer faktörde cerrahiye bağlı izlerdir. Eğer hastanın kas ve kemik yapısı uygunsa 10-20 cm ye kadar boy uzatma mümkündür.

Sonuç olarak doğru seçilen ve uygun teknik kullanılarak ameliyat edilen hastalarda boy uzatma ameliyatı yüz güldürücü sonuçlar verir.

 

 

Continuar leyendo →Boyun Fıtığı Nedir, Boyun Fıtığı Tedavisi

Boyun fıtığı nedir?
Boyun fıtığı ya da tıp diliyle Servikal Disk Hernileri, bedenin üst tarafında olan ağrılar ve uyuşmalarda en sık görülen etkenlerden biridir. Boyunda 7 adet vertebra denilen kemik vardır. Buradan çıkan sinirler sağ ve sol kola yayılır ve kolları hareket ettirir. Aynı zamanda sıcak soğuk acı gibi hisleri almaya yarar.

Boyun fıtığı nasıl olur?
Boyun fıtıklarında ise boyun kemikleri arasındaki disk adı verilen 2 kemik arasındaki küçük yastıklar taşma yapar ve sağ veya sol kola giden sinir kökünü sıkıştırır. Bu sıkıştırmaya bağlı olarak bazen sağ bazen sol bazen de her iki kolda ağrı uyuşmalar ve güç kaybı ortaya çıkar. Önce boyun ağrısı ve boyunda hareketlerde zorlanma ile başlar daha sonra kollara veya tek kola vuran ağrılar ve uyuşmalar görülür. Hatta bazen dayanılamayacak kadar şiddetli ağrılar olabilir.

Boyun fıtığında tanı nasıl konur? Boyun fıtığı belirtileri nelerdir?
Genellikle hastalar kendileri ilaç kullandıktan sonra ağrılarının ve uyuşmalarının geçmemesi nedeni ile hastanelere başvururlar. Hastanede yapılan fiziksel incelemede kollarda boyundan çıkan sinir kökü sıkışmasına ait bulgular saptanır. Bu bulgular, kollarda güç kaybı, reflekslerde azalmalar, ve hipoestezi olarak tanımlanan duyu ve his kusurlarıdır. Ancak radyolojik olarak da bu muayene ile saptanan bulguları gerçeklemek gerekir. Boyunda omurilik ve buradan çıkan sinir köklerini günümüzde en iyi olarak MR görüntüleri vermektedir. Ayrıca kollarda olan ağrıları, koldaki diğer sinir sıkışmalarından ayırt etmek için ElekroMiyografi ( EMG ) ve ENMG tetkikleri de çok yararlı ve rutin yapılan tanı metodları arasında yer almaktadır. EMG gibi sinir testleri boyun fıtığının ayırıcı tanısında çok önemlidir. Çünkü aynı ağrıları kolda dirsekte veya bilek de sinir sıkışmaları da yapabilir. Bu nedenle ayırıcı tanı çok doğru olarak yapılmalıdır. En sonunda tam ve kesin tanı konulduktan sonra iş tedaviye gelmektedir.

Boyun fıtığı tedavisi..
Tedavide çok çeşitli metotlar ve yöntemler yıllar boyu denenmiştir. Ancak günümüzde boyun fıtığı tedavisi için başlıca yollar; ilaç tedavisi, fizik tedavi ve tüm bunlarla yanıt alınamazsa ameliyat gündeme gelmektedir. İlaç tedavisi boyun fıtığının ağrısını azaltmak için kullanılmakta ve bunun için kas gevşetici ajanlar, ağrı ve iltihap giderici ilaçlar verilmektedir. Ayrıca belirli bir dönem için tartışmalı olmakla beraber boyunluk da kullanılmaktadır. İlaç tedavisinden yarar görmeyen hastalar için fizik tedavide çeşitli yöntemler ile ki bunlardan bazıları elektriksel olarak veya ultrasonik dalgalar ile ve çeşitli banyo ve masaj yöntemleri ile boyun fıtığının etkisini ve ağrını azalmak için kullanılır. Eğer tüm bu yöntemler ile ağrı uyuşukluk ve güç kaybı geçmiyor ve insanın günlük işlerini aksatacak seviyede ise operasyon gündeme gelmelidir.

Artık günümüzde mikro cerrahi yöntemleri ile boyun kemikleri arasından fıtık çıkarılmakta ve bazen fıtığın çıkarıldığı yere yapay kemik veya benzeri maddeler konmakta, hastalar operasyondan 6-7 saat sonra ayağa kalkmakta ertesi günde eğer sorun yoksa taburcu edilmektedir. Hastaların işine dönmeleri yaptıkları iş ile orantılı olup eğer ağır iş yapmıyorlar ise 15 gün ile 1 ay arasında işlerinin başına dönebilmektedirler. Bu dinlenme döneminde ise sadece evde kalmamakta ağır işler dışında normal günlük yaşamında yaptıklarını yapmaktadırlar. Boyun fıtıklarında halk arasında sık tanımlanan ve merak edilen diğer bir tedavi yöntemi de kaplıca tedavisidir. Ancak bilinmelidir ki kaplıca tedavisinin boyun fıtığının tedavisi ile direkt bir ilgisi yoktur, sadece ve de bazı durumlarda boyun kaslarını yumuşattığı için ağrılar bazen azalabilmekte ancak tedavi değeri olmamaktadır.

Sonuç olarak boyun fıtıklarında tedavi öncelikle ilaçlar sonra fizik tedavi ve bunlardan yanıt alınamayan durumlarda ise cerrahidir.

Continuar leyendo →Domuz Gribi Nedir, Domuz Gribinden Korunma

Tüm dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olarak korku salan domuz gribi daha doğrusu H1N1 A ile ilgili merak edilenler…

Domuz gribi nedir, domuz gribi nasıl bir hastalıktır?
Domuz gribi diye bilinen hastalık influanza virüs ailesinden İnfluanza A virüsüdür. Her yıl Sonbahar-Kış aylarında salgın yapan virüs ise bizim bildiğimiz influanza B virüsüdür. Ancak yeni virüs ortaya çıktığında, insanlarda da yeteri kadar antikor yoksa pandemi denilen ağır salgınlara neden olur. Yaklaşık seksen yüz yılda bir kıtalar arası salgın yapar ve tıp dünyasında buna pandemi denir. Çok sayıda insanın ölmesine neden olan İspanyol gribi gibi. Virüs şu an aynı rutin pandemisini yapıyor.

Domuz gribi hastalığına yakalanma riski daha fazla olanlar kimler?
65 yaş üzeri olanlar, kronik hastalığı olanlar, özellikle kronik akciğer rahatsızlıkları olanlar mutlaka aşılanmalı.
Kanser hastaları, şeker hastaları, böbrek yetmezliği olanlara da aşı yapılmalı. Aşılanması gereken bir grup da toplu yaşam yerlerinde yaşayanlar. Okullara, askeri kışlalara, huzur evlerine, sağlık çalışanları ile birlikte mutlaka aşılama yapılmalı.
Güçlü bünyesi olan insanlar yakalandığında sadece grip semptomları gösterir. Daha önce kuş gribinde de olduğu gibi bu tür grip salgınlarında şikayetler aynıdır. Yüksek ateş, boğaz ağrısı, kırgınlık, halsizlik gibi şikayetler domuz gribinin belirtileri arasında olabilir. Normal genç popülasyon, yani hiçbir hastalığı olmayan insanlar bir hafta on gün yatak döşek yatarlar ve hastalığı atlatırlar. Ama iş kronik hastalığı olanlara gelince, çocuklara gelince çok geç ve güç atlatabilirler.

Domuz gribi bulaşıcı mıdır?
Evet domuz gribi bulaşıcıdır. Domuz gribi solunum yoluyla bulaşıyor. Bu enfeksiyona sahip bir insan öksürdüğünde, hapşırdığında bu insanla birkaç saat aynı havayı solumak bile virüsü kapmak için yetiyor.

Domuz gribi hastalığının tedavisi nasıl yapılıyor?
İnfluanzaya etkili bir tane tablet var. Soğuk algınlığına yol açan onlarca virüs var. Tamiflu denilen ilaç sadece İnfluanza A ve B’ye etkili.  Domuz gribi tedavisinin profesyonel ellerce yürütülmesi lazım. Tamifluyu sadece uzman doktorlar yazabiliyor. Bir ilaç daha var o da Rclcnza. Rota disk denilen ciğerlere çekilen bir preparatı var. İlacın güzel tarafı şu; yakın çevrenizde influanza salgını varsa ve siz grip belirtiler ortaya çıkmadan iki gün öncesinden ilacı, preparatı ile ciğerlerinize çekerseniz koruyuculuk sağlarsanız. Esas önemli ilaç ise Tamiflu denilen ilaç ve şu an domuz gribi için dünya üzerinde tek.

domuz-gribi-nedirDomuz gribinden korunmak için neler yapmalıyız?
Domuz gribinden korunmak için en önemli şey temasın olmaması. Bu tarz influanza salgınlarında en tehlikeli dönemler Sonbahar ve Kış dönemleridir. Sonbaharda mikrobun bulaştırıcılığı yayılımı artar. Havalar ısındıkça salgın kendiliğinden sona erer. Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat dönemi biraz sancılı geçer. Dikkatli olmak lazım. Bütün soğuk algınlıkları influanzaya bağlı olmayabilir, bazı bakteriler de bunu taklit edebilir. Özellikle çocuklarda soğuk algınlığına yol açan bir sürü virüs var. Bu yüzden özellikle anne babaların çok dikkatli olması lazım. Domuz gribi denilen şey zaten, bir grip virüsü çeşidi. Bu nedenle telaşlanmaya ve panik yapmaya hiç gerek yok. Domuz gribinden korunmak için özellikle el yıkama alışkanlığı çok önemli yet tutmakta.

Continuar leyendo →Zatürre Hastalığından Korunmanın Yolları

Zatürreden Korunmanın Yolları
Zatürreden korunmak için zatürre oluşumunu kolaylaştıran risk faktörleri azaltılmalıdır. Akciğer, kalp, böbrek, karaciğer, şeker hastalığı gibi bağışıklığı bozan kronik hastalıkların kontrol altında tutulması önemlidir. Sigara ve alkolün bırakılması, ağız ve mide içeriğinin solunum yollarına kaçmasına neden olan risk faktörlerinin azaltılması gereklidir. Bağışıklık sistemi­nin güçlendirilmesi için iyi beslenme ve hijyenik önlemler zatürreden korunmayı sağlar. Zatürre gelişiminin kolaylaştığı viral üst solunum yolu enfeksiyon salgınları sırasında havadan bulaşı önlemeye yöne­lik kalabalık ortamlardan kaçınılması ve maske kullanılması önerilmektedir. Grip salgınlarının da önlenmesi gerekmektedir. Özellikle zatürre gelişimi açısından yüksek risk taşıyan kişilere ve bu kişilerle teması olanlara grip aşısı yapılmalıdır. Bu aşılar bir yıl süreyle korunma sağlar. Grip aşıları her yıl eylül, ekim aylarında ya da en geç kasım ayında bir doz kas içine yapılmalıdır. Grip aşıları gribe yakalanma riski yüksek veya grip olduğunda gribin ağır ve ölümcül seyredebileceği kişilere uygulanmalıdır. Yumurta alerjisi olanlar grip aşısı yaptırma­malıdır.

Zatürreden korunmada en önemli basa­mak ise zatürre aşısıdır. Zatürrenin bakteriyel nedenleri arasında dünyada en sık rastlanan mikroorganizma Streptococcus pneumoniae olduğu için bu bakteriye karşı aşılar geliştirilmiştir, ilk çıkan polisakkarit aşıların 5 yıl sonra tekrarı yapılması öne­rilmektedir. Ancak yeni geliştirilmiş olan konjuge aşının etkinliği fazladır ve ülke­mizde de 9 ay ile 18 yaş arasında ve 50 yaş üstü erişkinde kullanımı SağlıkBakanlığı onayı almıştır. Kalp, akciğer, şeker hastalığı, alkolizm, siroz, beyin – omurilik sıvı kaçağı gibi kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sis­temi yetersizliği olanlar, AIDS/HIV olguları, kan hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği, organ nakli yapılmış olan hastaların aşı ile korunmaya alınması önerilmektedir. Aşı uygulanan yerde ağrı ve kızarıklık gelişe­bilir. Ateş, halsizlik, kırıklık gibi bazı yan etkiler olabilir, bunlar geçici ve hafiftir.

Continuar leyendo →Dar kot pantolon giyen kadınlar

Doktorların araştırmasında, Avustralya’da dar pantolon giyen 35 yaşında bir kadının yaşadığı sağlık sorunları örnek verildi.

Ev taşırken kutuları boşaltmak için saatlerce çömelen kadının baldırları şişti.

Akşama doğru ayakları uyuşan ve hissizleşen kadın yürümekte de zorluk çekmeye başladı.

Doktorlar, kadının vücutta aşırı basınç birikmesi sonucu oluşan kompartman sendromu belirtileri gösterdiğini söylüyor.

Kompartman sendromu, bir kas demeti içinde şişme ve kanamanın neden olduğu ağrı olarak tanımlanıyor. ‘Skinny jeans’ olarak bilinen dar kot pantolonların da kas sıkışmasını kötüleştirdiği belirtiliyor.

His kaybına neden oluyor

Araştırmada örnek olarak verilen Avustralyalı kadın, baldırlarındaki ağrı nedeniyle takılıp düştü ve ayağa kalkamayınca saatlerce yere uzanmak zorunda kaldı.

Kadının sağlık durumunu inceleyen Royal Adelaide Hastanesi doktorları, baldırlarında ciddi şişlik oluştuğunu tespit etti.

Ayaklarında yeterli oranda kan dolaşımı ve ısının olmasına rağmen kaslarının zayıfladığı ve bazı bölgelerde his kaybı yaşadığı belirtildi.

Alt bacak kısmında oluşan basınç nedeniyle kadının kasları ve sinirleri de zarar görmüş.

Damarlarına serum takılan kadın, dört günün ardından yardım almadan kendi kendine yürüyebilir hale geldi.

Araştırma, İngilizce yayımlanan Journal of Neurology, Neorsurgery and Psychiatry dergisinde yer aldı.

Doktorlar, vücudu saran, düşük belli kot pantolonların da uyluk bölgesinde uyuşma ve ağrıya neden olduğu uyarısında bulunuyor.

Continuar leyendo →Kanser hücreleriyle savaşın

İnsanın bağışıklık sistemi, protein ve enzimlere sahip olduğu için kanser hücrelerini doğal yolla öldürecek güce sahiptir. İşte kanser hücrelerini yenebileceğiniz doğal besinler…

Üzüm

Üzümler, anti-oksidan bakımından zengindir. Özellikle bağırsak yolundaki kanser hücrelerinin büyümesini engelleme özelliğine sahiptir.

Spirulina yosunu

Spirulina yosunu B, E, K vitaminleri ve beta karoten bakımından zengindir. Bünyesinde bulundurduğu demir ve magnezyumla da birlikte özellikle meme kanseri hücrelerinin gelişimini engellediği görülmüştür.

Haşhaş

Haşhaş yağı, Vücutta doğal olarak kanserle savaşan bir madde olan melatonin seviyesini yükseltir.

Domates

İçerdiği lökopen sayesinde kanserle savaşır.

Mantar

Anti-viral ve anti-kanser etkiye sahip 50′den fazla mantar türü olduğu tespit edilmiştir. 5000 yıldan uzun bir süredir medikal alanda kullanılan mantarın çeşitli kanser türleri üzerine etkisi kanıtlanmıştır.

Klorella

Klorella, kanseri önleyen kimyasallar içeren bir bitkidir. Aynı zamanda dokuların oksijenini de artırdığından, kanser hücreleri oksijenli dokularda üreyemezler.

Sarımsak

Sarımsağa aromasını ve tadını veren ‘alisin’ maddesi dünyanın en güçlü anti-oksidanıdır. Bunun yanı sıra içerdiği bir başka maddeyle de kanser hücrelerini yalnızca 24 saatte öldürdüğü gösterilmiştir.

Turpgiller

Roka, brokoli, lahana, turp, kıvırcık gibi sebzeler, vücutta çözüldüğünde kanser hücreleriyle savaşan içeriklere sahiptirler. Aynı zamanda vitamin ve mineral bakımından da zengindirler.

Yeşil çay

Kateşin denilen bitki flavonoidlerini içeren yeşil çay, damar sistemi hücreleri üzerinde etkilidir. Kanser hücrelerinin üremesini engeller.

Zencefil

Zencefilin anti-inflamatuvar özelliği sayesinde tümör hücrelerini %56 oranında azalttığı gözlenmiştir. Bu nedenle özellikle kemoterapi gibi kanserin tedavisinde kullanılır.

Zerdeçal

Zerdeçal, doğada bulunan en güçlü anti-oksidanlardan biri olan kürkümini barındırır. Anti-inflamatuvar etkisi sayesinde kanser hücrelerini engellemesinin yanında olan hücrelerle de savaşır.

Continuar leyendo →Kolon kanserinde umut ışığı

Karaciğere yayılan kolon kanserinde, sağlam dokulara zarar vermeden ışın yayan “kürecikler” ile tümörün yok edildiği tedavi, hem hastanın yaşam süresini uzatıyor hem de kemoterapi uygulanamayan hastalarda bile fayda sağlıyor. Kolon kanserinde karaciğer metastazı olan son evredeki hastalarda kullanılan “seçici iç radyasyon tedavisinin (SIRT)” bilimselliğinin kanıtlanmasıyla, ilk evre hastalar için de umut doğdu.

Dünyada 10 Türkiye’de ise 7 yıldır, cerrahi müdahale veya kemoterapi sonrası uygulanan ve 530 hasta üzerinde denenen yöntem, “SIRFLOX” adı verilen çalışmayla Chicago’daki Amerikan Ulusal Kanser Kongresi’nde (ASCO) açıklandı. Araştırma sonuçlarında, kemoterapiye göre çok daha az yan etkisi olan yöntemin, tümör hedefli olduğu için karaciğerin sağlıklı dokusuna zarar vermediği ortaya çıktı. Böylece, daha önce bilimselliği tam kanıtlanmadığı için sadece hastalığın son evresinde başvurulan SIRT tedavisi, hastalara başlangıç tedavisi kapsamında da uygulanabilecek.

SIRFLOX çalışmasının baş araştırmacılarından Avustralya Melbourne Hastanesi Danışman Onkolog Hekimi Doç. Dr. Peter Gibbs, İstanbul’da düzenlenen toplantıda araştırmanın sonuçlarını Türk hekimleri ile de paylaştı.

Gibbs, yaptığı açıklamada, çalışmayı 530 hasta üzerinde kemoterapi sonuçlarıyla karşılaştırmalı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu yeni tedaviyle daha fazla hasta tedavi olabilecek çünkü daha önce hastalığın son aşamalarında kullanılıyordu. Şimdi ise ilk aşamalarında yapılırsa daha etkili olacak” dedi.

Söz konusu tedavinin her yaş grubu hastada uygulandığına dikkati çeken Gibbs, “Kemoterapi gören hastaların yan etkilerini tolere edebilmesi için oldukça genç ve dayanıklı olması lazım ama bu tedavide hasta 90 yaşında olsa da tedavinin yan etkilerini iyi bir şekilde tolere edebilir. Çünkü kemoterapiye göre bir doz veriliyor” değerlendirmesinde bulundu. Uygulama sırasında hastanın sadece iğne yapılırken hissettiğine benzer bir acı duyduğunu ifade eden Gibbs, çok az kişide çeşitli mide rahatsızlıkları ortaya çıktığını başka bir yan etkisinin bulunmadığını söyledi.

Continuar leyendo →